top of page

And Light Upon The Face Of The Deep
Solo Exhibition at the Gallery of the Art Workshop, Yavne, March,2022  

Shai Alexandroni Exhibition

טקסט האוצרת:

שי אלכסנדרוני – תערוכת יחיד
ואור על פני תהום

 

תערוכת היחיד של האמן הרב תחומי שי אלכסנדרוני משלבת שתי תשוקות של אלכסנדרוני. האחת, עיסוק בתהליכי החלדה במובן הממשי ובמובן השאול והשניה, שירה וספרות ושאיבת השראה מהן לעבודותיו. בתערוכה זו אלכסנדרוני משתמש בטכניקות עבודה שונות (ציור, תלת מימד ועבודת וידאו) אשר כולן סובבות סביב תהליכי החלדה, בעוד שנושא התערוכה שואב השראה משיר פרי עטו של הסופר גינתר גראס, ״ הקרב הימי״ (השיר מופיע גם כעבודה בתערוכה). לתערוכה אם כן, מכנה משותף טכני (תהליכי החלדה) ומכנה משותף תמטי-השראתי אשר ״מונחים״ בסופרפוזיציה זה על זה. שילוב ההשראה התמטית עם העיסוק בחלודה בחומרים שונים מוליד תערוכה ייחודית ומרתקת.

תהליכי ההחלדה של ברזל ותוצריו דומים לתהליכי הזקנה וההרס המקיפים אותנו מכל עבר. החל בלידתם ומותם של כוכבים, עבור דרך הליכי ההרס והשינוי של הנוף ועד להזדקנות ולמוות. העיסוק בהליכי ההזדקנות והכליה מלווה את אלכסנדרוני בעבודותיו בעשור האחרון תוך שהוא משליך באופן הדדי מהצד הטכני של העבודות להיבטים הנפשיים והיצירתיים העומדים בבסיס עבודותיו ומההיבטים האלה להליך הטכני. החלודה יוצרת צורות ודימויים, כתמים וקווים, תמונות מופשטות או ריאליסטיות, אך גם נושאת בחובה משמעות נלווית, סאב-טקסטואלית, הנובעת מפעולתה ההרסנית, אך הטבעית.

שירו הקצר של גינתר גראס "הקרב הימי" התפרסם בשנת 1968. השיר הנושא אופי פנטסטי יוצר סוג של תמונה ״ריאליסטית״ על פיה נושאת מטוסים אמריקאית וקתדרלה גותית מטביעות זו את זו, בו זמנית, באמצע האוקיאנוס השקט. כומר צעיר מנגן על העוגב עד הרגע האחרון. טביעת שתי הישויות מותירה את המטוסים מחד גיסא ואת המלאכים מאידך גיסא תלויים באוויר בלא מקום לשוב אליו. לכאורה, מדובר בקרב בין שתי תרבויות/שתי ציוויליזציות – המיליטריסטית מול הדתית והתרבותית במשתמע. ואולי זהו קרב בין המודרנה, הטכנולוגית והכוחנית לעתים לבין המסורת התרבותית והדתית; בין העולם החדש לבין העולם הישן; בין מטוס הקרב שבסיסו על נושאת המטוסים לבין המלאך שמושבו בקתדרלה.
נושאת המטוסים האמריקאית ממוקמת במקומה הטבעי - אמצע האוקיאנוס השקט, אך הקתדרלה היא נטע זר במיקום כזה. הפעילות המתרחשת בה בזמן הקרב הימי אינה דתית בלבד, אלא מוסיקלית, תרבותית – הכומר הצעיר מנגן על העוגב. גראס מדגיש את ההדדיות שבקרב. שתי הישויות מטביעות זו את זו ועושות זאת בו זמנית. הקרב הוא הדדי ושני הצדדים מפסידים בו. בתום הקרב המטוסים והמלאכים נותרים תלויים באוויר ואין להם לאן לשוב.
בקרב הזה ובמלחמות ככלל אין מנצחים - כולם מפסידים.

חניתה אליצור,
אוצרת התערוכה

bottom of page